Onderwijs

Onderwijs

Het binnenklimaat van veel scholen is vaak beneden peil: de ventilatie is slecht en schoolgebouwen zijn niet energiezuinig. Een slecht binnenklimaat heeft een negatieve impact op de leerprestaties en de gezondheid van uw leerlingen. Wat doet u hieraan?
onderwijs
Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars

De wereld van de projectontwikkelaar is definitief veranderd. De markt is verslechterd en financiering is een moeilijk punt. Hoe kunnen wij u hiermee helpen?
projectontwikkelaars
Corporaties

Woningcorporaties

De woningmarkt stagneert, Nederland vergrijst en er is minder investeringsruimte.
En zo zijn er meer zaken waar u als woningcorporatie mee te maken heeft. Hoe kunnen wij u daarmee helpen?
corporaties
Zorg

Zorg & Welzijn

De Nederlandse bevolking vergrijst. Hierdoor stijgt de vraag naar zorgvastgoed ook.
Heeft u vragen over uw zorgvastgoed?
Of wilt u meer weten over het scheiden van wonen en zorg? Wij helpen u graag om een optimale zorgomgeving te creƫren.
zorg
Gemeenten

Gemeenten

Leegstand, verouderd vastgoed en bevolkingskrimp zorgen dat u anders aankijkt tegen uw vastgoed. Waar kunnen wij u mee helpen?
Gemeenten

Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed

Bouwen aan een wereld die we met een gerust hart overdragen aan volgende generaties. Dat is waar wij als oer-Nederlands familiebedrijf voor staan.

Renoveren met Dura Vermeer

retail

Snel naar

Nu op twitter